Byggetrinn 1,

-oppstart sommeren 2016:

108 Numehytta

109

113-120Byggetrinn 2:

-oppstart sommeren 2019

111

112

125Byggetrinn 3:

-oppstart 2020

126-130

132


Byggetrinn 4:

-oppstart 2022

121-124


S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S