Grunnarbeidet i tomtefeltet utføres av Høimyr og Barlindhaug AS, et lokalt firma med lang erfaring og god lokalkunnskap i området.
Kjøper forplikter seg til å bruke dette firmaet til opparbeidelse av hyttetomten.